Kurumsal

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Koray Holding A.Ş (“KORAY”)  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirilecek kişi grupları:

ÇalışanAdayı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımız

Ürün veya Hizmet Alıcılarımız

Ziyaretçilerimiz

Tedarikçi Yetkilisi

Tedarikçi Çalışanı

ÇALIŞAN ADAYI

1-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

KİMLİK BİLGİLERİ

Ad ve Soyad Medeni Durum Doğum Tarihi Fotoğraf

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarını Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, ve Saklama Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta Adresi
İletişim Adresi
Cep Telefonu

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarını Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

ÖZLÜK BİLGİLERİ

Özgeçmiş Bilgileri
Pozisyon/Unvan Bilgileri
Askerlik Durum Bilgisi
Referans Bilgileri
Eğitim Durumu

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarını Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetenek /Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM BİLGİSİ

Diplomalar ve Sertifikalar
Gidilen Kurslar
Yabancı Dil Bilgisi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarını Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Ücret politikasının yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek

REFERANS BİLGİLERİ

Ad ve Soyad
Çalıştığı Şirket ve Bölüm, Unvan
E-posta adresi
Telefon Numarası

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, KORAY tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, tarafınızca gönderilen özgeçmişler, Özel istihdam büroları vasıtasıyla toplamaktayız.

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ

1-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

REFERANS BİLGİLERİ

Ad ve Soyad
Anne/Baba Adı
Doğum Tarihi
T.C. Kimlik Numarası
İmza

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta Adresi,
Cep Telefonu Numarası
İletişim Adresi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,  Talep/ Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

FİNANS BİLGİLERİ

Banka hesap bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ

Fatura, senet, çek bilgileri,
Talep bilgisi,
Sipariş bilgisi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma /Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi.

PAZARLAMA BİLGİLERİ

Alışveriş Geçmişi
Çerez Kayıtları

Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ

Resmi Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Yazışmalar,
Dava Dosyasındaki Bilgiler,
İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler  

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Talep/Şikayetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Denetimi

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, KORAY tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, satış sürecinde dijital ve basılı formlar (örn. sözleşmeler) ile çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. websitesi iletişim formu) veya diğer web teknolojileri ile (örn. çerezler) toplanmaktadır.

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ

1-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

KİMLİK BİLGİLERİ

Ad ve Soyad

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta Adresi
İletişim Adresi
Cep Telefonu Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ

Sipariş bilgisi
Talep bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.

PAZARLAMA BİLGİLERİ

Alışveriş Bilgisiyle Elde Edilen Bilgiler
Çerez Kayıtları

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ

İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Talep/Şikayetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Denetimi

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, KORAY tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz pazarlama sürecinde dijital ve basılı formlar ile çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. web sitesi iletişim formu) veya diğer web teknolojileri ile (örn. çerezler) toplanmaktadır.

WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ

Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda KVKK kapsamında işlenenkişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler https://www.hunholding.com/cerez-politikasi.html adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ

1-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ

Ad ve Soyad
T.C. Kimlik Numarası
İmza

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta Adresi
İletişim Adresi
Cep Telefonu Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

FİNANS BİLGİLERİ

Banka Hesap Bilgileri

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal /Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ

Fatura, senet, çek bilgileri

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, KORAY tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, satın alım sürecinde dijital ve basılı formlar (örn. sözleşmeler)ile çevrimiçi elektronik formlar ile toplanmaktadır.

TEDARİKÇİ ÇALIŞANI

1-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

KİMLİK BİLGİLERİ

Ad ve Soyad
T.C. Kimlik Numarası

Denetim/ Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Saklama Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta Adresi
İletişim Adresi
Cep Telefonu Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Koray Holding tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz basılı formlar aracılığıyla veya beyanınız doğrultusunda toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve /güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, ve

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sürekliliğin sağlanması, mal ve hizmet satın alma ile satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerin sürdürülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
Koray Holding olarak, faaliyetlerinin kapsamında sizlerden temin ettiğimiz kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak iş sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek,verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre KORAY’a yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK TalepFormu’muzu kullanabilirsiniz.